Artikler

ARTIKLER

Fem skridt mod mere diversitet i bestyrelser

Det er et grundvilkår for diversificering af bestyrelser, at den udgør et opgør med gældende praksis og gamle rutiner. Og den slags kan stikke dybt i en organisation. Så hvis man har indset fordelen ved at have mere diversitet i bestyrelsen, hvordan griber man det så helt konkret an?

Digital rekruttering skal give de nordiske virksomheder et kompetenceløft

Vi har digitaliseret og effektiviseret søgningen efter nye bestyrelseskræfter i en informationsrig database,hvor alle kandidater er knivskarpe på kompetencer, erfaring og tidligere resultater. Det kan bane vej for nye, mere varierede rekrutteringsmønstre, og dermed nyt vækstpotentiale for bredden af nordisk erhvervsliv.

Jeg skaber diversitet, fordi det skaber vækst

Af alle steder i verden er ligestillingen størst her i Skandinavien. Derfor er det oplagt at vi spearheader en bevægelse for flere kvinder i bestyrelser og på ledelsesgangene. Det vil skabe en trickle-down effect til direktionerne og gøre os mere konkurrencedygtige i et stærkt globaliseret marked.

Vi skal inspirere flere kvinder
til bestyrelsesarbejde

Med SelectionF giver vi kvinder adgang til at synliggøre deres kompetencer – og interesse for at bidrage – i bestyrelsessammenhæng. Og vi inspirerer forhåbentlig flere til at tage fat i dette tidligere i deres erhvervskarriere, så de parallelt med en stærk erhvervskarriere får opbygget erfaring og viden om arbejdet i bestyrelsen. 

Er bestyrelsesarbejde
noget for dig?

I løbet af de forgangne år er vi flere gange blevet spurgt ”Hvordan er du kommet i gang med bestyrelsesarbejdet?” De mest stillede spørgsmål fra vores netværk vil vi her forsøge at besvare, som hjælp til din beslutningsproces.

Strategisk ledelse og
bestyrelsesarbejde

Hvilke udfordringer vil du møde som bestyrelsesmedlem? Titlen lover meget, og naturligvis kan vi ikke tilbyde en udtømmende liste. Vi peger på vigtige tendenser indenfor bestyrelsesarbejde og strategisk ledelse, som vi både oplever i eget bestyrelsesarbejde og følger i medierne.

Sådan kommer du i gang
med bestyrelsesarbejde

Hvilke kompetencer kan øge din værdi som bestyrelseskandidat? Det er – blandt andre – spørgsmål, vi ønsker at give svar på i denne artikel. Hvis du allerede har besluttet at indlede en bestyrelseskarriere, håber vi at kunne hjælpe dig godt på vej.