Bliver der behov for at styrke bestyrelsens sammensætning efter corona-krisen?

Bliver der behov for at styrke bestyrelsens sammensætning efter corona-krisen?

Af partner Mie Krog

I SelectionF er vi optaget af fremtidens bestyrelser, og at de er sammensat med henblik på mest mulig værdiskabelse. Forventeligt kommer Corona-krisen til at give anledning til, at der skal nye og nok flere kompetencer i spil i bestyrelsen. Derfor bruger vi også denne tid på at sikre, at vores nye digitale rekrutteringsplatform står klar med masser af dygtige kandidater, til når vi igen begynder at have overskud til at sætte holdet fremadrettet. For når vi er kommet på den anden side af krisen, så vil der for mange være opstået et behov for at kigge på bestyrelsessammensætningen i forhold til de nye strategiske udfordringer, som krisen har medført.

Måske mere for at supplere end for at udskifte……

Vi har været i dialog med hundredvis af kvindelige topledere i løbet af de sidste år. Vi har inviteret alle dem, som er aktivt søgende efter flere bestyrelsesposter til at deltage i SelectionF. De sidste 14 dage har vi intensiveret arbejdet med at interviewe og sparre med nye kandidater med henblik på at udvide vores database og stille skarpt på, hvilke kompetencer og bidrag den enkelte har i bestyrelses-sammenhæng.

 

Her er de tre ting vi typisk afdækker i samtalen:

Overførbar viden og erfaringer
Når man, som mange af de kvinder vi taler med, har arbejdet som CEO eller CXO i en stor eller mellemstor virksomhed, så er det altid relevant at tage en snak om, hvilke brancher eller typer af virksomheder det kunne være relevant at bidrage i bestyrelsen hos.

Når man kommer med tung digitaliseringserfaring fra den finansielle sektor og har haft ansvar for den digitale transformation af en af landets største virksomheder – hvor kan den erfaring så bruges? Eller hvis man har været kommerciel ansvarlig for at etablere et globalt brand gennem mere end 10 år – hvor kan en sådan erfaring være værdifuld? Det er super relevante samtaler og er med til at åbne op for det mulighedsrum, som mange af vores dygtige kandidater kan se sig selv i.

Jeg har nu interviewet mere end 250 kvinder, og jeg er imponeret over hvilke kompetencer, der stiller sig til rådighed for danske bestyrelser i store som mindre store virksomheder – ganske enkelt fordi de har lyst og er motiveret for at bidrage positivt til udviklingen af dansk erhvervsliv.

 

Højt niveau af ansvar og erfaring med kompleksitet
Det er tydeligt, at der selvfølgelig er stor forskel på, om man primært har arbejdet med det danske, nordiske eller globale marked. Nogle brancher er jo langt mere eksponeret for at være globalt funderet, hvor andre igen er mere nationale i deres rækkevidde. Men uanset, så er det tankevækkende hvor mange kvinder, der faktisk har arbejdet og arbejder på tværs af landegrænser og kulturer på enten den ene eller anden måde. Vi er stolte af at have samlet en række kvinder, som er vant til også at favne verden.

Også kompleksiteten i virksomhedens forretningsmodel og domæne varierer betydeligt på tværs af de kandidater, vi har med i SelectionF.  Der er kandidater fra brancher så bredt som luftfart, våben, rådgivning, finans, it, industri, consumer, offentligt eller halvoffentligt og mere til.

Ansvarsmæssigt er det tydeligt, at der er tale om kandidater, der har rakt hånden op. Konkret har det betydet budget- og personaleansvar på højt niveau. Flere af vores kandidater har taget springet som selvstændige, men også drevet divisioner, forretningsområder og hele koncerner. Vi har også tunge offentlige profiler, som har haft noget af det tungeste ansvar, man kan forestille sig her. 

 

Bredt spænd i typer af strategiske udfordringer
Når det gælder typer af strategiske udfordringer, så favner SelectionF bredt. Vi har kandidater, der har taget virksomheder fra start til salg, som har drevet flere store M&A processer, som har digitaliseret, internationaliseret, transformeret, turnaroundet – og meget mere.

Samtlige de samtaler jeg har haft, har understreget, at der er tale om kvinder, som har lange og tunge karrierer bag sig, og har været aktive i at træffe vigtige og afgørende strategiske beslutninger undervejs – uanset om det har været i SMV-segmentet eller i store globale koncerner.

 

Fælles for dem alle
Uanset hvilken baggrund de kommer med, så har alle kvinderne i SelectionF’s database bestyrelseserfaring og sidder allerede i flere bestyrelser. Men de har ligeledes en fælles erkendelse og det er, at der er behov for at skabe øget gennemsigtighed og synlighed omkring kvinder, der kan og vil bestyrelsesarbejde.

Vejen til bestyrelsen er fortsat omgærdet med mystik, og der ER døre som ikke automatisk åbner sig for dem.

Så tag endelig godt imod disse dygtige kvinder. De er klar til at smøge ærmerne op i danske bestyrelser  – særligt nu.

Velkomment hos SelectionF
– vi hjælper med at finde højt kvalificerede kvindelige bestyrelseskandidater