Jeg skaber diversitet, fordi det skaber vækst

Jeg skaber diversitet, fordi det skaber vækst

Grundlægger Jørgen Peter Rasmussen

Efter at have arbejdet i over 30 år med både virksomhedsledelse og bestyrelsesopgaver er der noget, der undrer mig: Jeg møder stadig bestyrelsesformænd, som påstår, at de dygtige kvinder til bestyrelsesposterne ikke findes. Det kan jeg sige med sikkerhed, at de på ingen måde har ret i.

De globale virksomheder ved det: Diversitet skaber vækst. Det er et asset, som styrker virksomhedernes omstillingsparathed og evne til at overleve kriser. En bredt sammensat bestyrelsesgruppe kan bedst leve op til den moderne bestyrelses ansvar og pligter – og sikre bedre corporate governance. Det er en no-brainer, simpelthen. Jeg har arbejdet med udvikling af globale virksomheder det meste af min karriere, og mine tre bedste råd til skandinaviske bestyrelsesformænd kan opsummeres sådan:

  • Byg et diversificeret hold – det er den bedste investering
  • Søg og ansæt talenter, der IKKE ligner jer selv
  • Stræb efter diversitet – både indenfor køn, personlighed, kompetence, erfaring og nationalitet

 

Vi skal handle frem for at snakke
Af alle steder i verden er ligestillingen størst her i Skandinavien. Derfor er det oplagt at vi spearheader en bevægelse for flere kvinder i bestyrelser og på ledelsesgangene. Det vil skabe en trickle-down effect til direktionerne og gøre os mere konkurrencedygtige i et stærkt globaliseret marked. For at kunne gøre det, skal vi stoppe med at snakke om det og handle i stedet. Derfor har vi skabt en online platform med kompetente, proaktive kvindelige bestyrelseskandidater til de mange bestyrelser, som har haft svært ved at finde kandidaterne. Det er simpelthen en nødvendighed for vores erhvervsliv og konkurrenceevne her i Skandinavien, at vi får flere kvinder i bestyrelser. For hvis vi vil være ledende indenfor et felt, må vi finde de bedste folk – og ikke kun vælge blandt den halvdel af kandidaterne, som er mænd. Det kræver desuden også, at flere kvinder får vigtige ’CXO’-stillinger.

 

Det bliver lettere at rekruttere bestyrelseskvinder
Jeg har startet SelectionF sammen med Mie Krog og Sanne Wall-Gremstrup, fordi det er en mulighed, jeg selv har manglet. Tidligere har jeg stort set kun fundet kvindelige bestyrelseskandidater gennem word of mouth, og det begrænsede selvfølgelig også mit kandidatfelt. Med vores platform skaber vi synlighed for de mange kvinder, som både kan og vil gøre karriere indenfor bestyrelsesarbejde. Men mindst lige så vigtigt er det, at vi nytænker hele rekrutteringsprocessen, så det bliver enkelt at finde den helt rigtige person til bestyrelsesposten via detaljeret søgning på bl.a. erfaring, kompetencer og brancher. Vi vil skubbe hele rekrutteringsprocessen mod et fokus på kompetencer, frem for relationer. Tiden er løbet fra bestyrelser, hvor kandidaterne headhuntes blandt medlemmernes eget netværk.

 

Diversitet og corporate governance
Jeg siger altid, at en bestyrelse er ligesom et orkester: Alle har forskellige personligheder, men de skal kunne spille sammen. Samtidig skal de være dygtige til at spille solo hver for sig. I forhold til corporate governance betyder det, at en bestyrelse med mange fagligheder og personligheder arbejder optimalt med både governance of risk og governance of change. Det er altafgørende for det skandinaviske erhvervsliv, at vi har professionelle bestyrelser, som afspejler et globalt marked. Diversitet skaber nye ideer og i mange tilfælde de rigtige ideer.

 

Flere kvinder på direktionsgangene om fem år
Vi tror ikke kun – vi ved, at bestyrelserne ønsker diversitet, og vi ved, at der er masser af kompetente kvindelige bestyrelseskandidater i både Danmark, Norge og Sverige. Kvinderne i SelectionF’s kandidatfelt bidrager aktivt til at synliggøre den store talentmasse, vi har her i Skandinavien. De vil komme til at øge virksomhedernes konkurrenceevne og værdi, og samtidig realisere egne karrieredrømme og potentiale. Jeg tror på, at det skaber en mærkbar synergieffekt, som vil kunne måles på antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer om fem år – og flere for hvert år fremover. Det er vores mål.

 

FAKTABOKS:

Brancheerfaring: Olieservices, Shipping, IT services, Telecom, Produktion, Software/ERP, Konsulenthuse

Kompetencer: Services Operation, Salg, Markedsføring, New Business Models, CEO Recruitment, Diversitet

Bestyrelseserfaring: Siden 2006