NORDISK DYNAMO FOR
KVINDER I TOPLEDELSE OG BESTYRELSER

Hvor bestyrelser og kvindelige
bestyrelseskandidater mødes
Slide VÆLG MELLEM OVER
300 KVINDELIGE KANDIDATER
Hvor bestyrelser og kvindelige
bestyrelseskandidater mødes

Nordisk dynamo for kvinder i topledelse og bestyrelser

S electionF bygger en bæredygtig bro mellem kompetente og erfarne erhvervskvinder og virksomheder, som ønsker at følge med tiden. Vi arbejder i hele Norden og råder over mere end 300 kandidater, som alle er personligt screenede, interviewet og valideret på kompetencer og erfaring. SelectionF udvikler og uddanner også morgendagens bestyrelse- og topledertalenter, så fremtidens pulje af talenter bliver ved med at vokse. 

SelectionF tilbyder bestyrelses- og topledermatch, netværks arrangementer, strategiske real-life sparringssessioner, kompetenceløft på FNs verdensmål, bæredygtighed og cirkulær økonomi. Vi er til for kandidater, virksomheder og partnere, som ønsker at sætte handling bag ordene. Vi tilbyder vores partnere adgang til nogle af Nordens dygtigste bestyrelseskvinder og tilbyder helt særlige værditilbud til vores partneres kunder. 

Det siger vores kandidater

Jeg synes, at SelectionF er et rigtig godt initiativ, da jeg er overbevist om, at rigtig mange kvinder har både ambition om og kompetencer til at bringe værdi ind i bestyrelseslokalerne, men ikke det netværk, det kræver at blive set og komme i betragtning. Der findes flere gode bestyrelsesuddannelser, men ikke en opfølgning der faciliterer at kandidaterne kommer i gang med det aktive bestyrelsesarbejde. Her kan SelectionF gøre en forskel og samtidig sikre diversitet og øget værdiskabelse i de danske bestyrelser.

Gitte Skouenborg Lasnier
Kandidat SelectionF og tidl. kommerciel Direktør for Estée Lauder Companies, Nordics

Virksomheder har brug for en mere skræddersyet rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer, og jeg synes, at SelectionF er fremtidens løsning, når det handler om at finde den helt rigtige kandidat, som har lige netop de kompetencer, som bestyrelsen mangler. Samtidig kan SelectionF forhåbentlig også være med til at inspirere endnu flere kvinder til at gå ind i bestyrelsesarbejde.

Karen Simonsen
Kandidat SelectionF, og partner, stifter og kreativ direktør for Karen by Simonsen

Forandringerne står i kø – den globale økonomiske ustabilitet, den geopolitiske usikkerhed, klimaet, digitaliseringen – blot for at nævne nogle få. Forandringer kræver mod, åbenhed, og nytænkning på alle niveauer – også i bestyrelseskompetencer. Diversitet kan være et godt sted at starte, og her har SelectionF gjort det nemt og enkelt at få et fantastisk overblik over kompetente kvinder med vidt forskellige baggrunde og kvalifikationer.

Mette Maix
Kandidat SelectionF, tidl. direktør for Berlingske Media

Vi skal inspirere flere kvinder
til bestyrelsesarbejde

Med SelectionF giver vi kvinder adgang til at synliggøre deres kompetencer – og interesse for at bidrage – i bestyrelsessammenhæng. Og vi inspirerer forhåbentlig flere til at tage fat i dette tidligere i deres erhvervskarriere, så de parallelt med en stærk erhvervskarriere får opbygget erfaring og viden om arbejdet i bestyrelsen. 

Er bestyrelsesarbejde
noget for dig?

I løbet af de forgangne år er vi flere gange blevet spurgt ”Hvordan er du kommet i gang med bestyrelsesarbejdet?” De mest stillede spørgsmål fra vores netværk vil vi her forsøge at besvare, som hjælp til din beslutningsproces.

Strategisk ledelse og
bestyrelsesarbejde

Hvilke udfordringer vil du møde som bestyrelsesmedlem? Titlen lover meget, og naturligvis kan vi ikke tilbyde en udtømmende liste. Vi peger på vigtige tendenser indenfor bestyrelsesarbejde og strategisk ledelse, som vi både oplever i eget bestyrelsesarbejde og følger i medierne.