Sådan kommer du i gang med bestyrelsesarbejde

Hvordan opnår du en bestyrelsespost?

Hvilke kompetencer kan øge din værdi som bestyrelseskandidat?

Det er – blandt andre – spørgsmål, vi ønsker at give svar på i denne artikel. Hvis du allerede har besluttet at indlede en bestyrelseskarriere, håber vi at kunne hjælpe dig godt på vej.

Når du skal i gang med de første skridt af din bestyrelseskarriere, er der to elementer du bør overveje grundigt:

 1. Hvordan vurderes din værdi?

 2. Hvornår starter bestyrelsesrejsen?

Det første spørgsmål diskuterer vi i denne artikel. Hvordan din værdi vurderes kan du, med grundig forberedelse, opnå stor indflydelse på, og det kommer vi nærmere ind på i løbet af de følgende afsnit. Hvornår din rejse kan begynde giver vi et bud på i artiklen “Er bestyrelsesarbejde noget for dig?”

Bestyrelsens ansvar og pligter – lær dem at kende

Som udgangspunkt vil vi anbefale at du gennemfører en bestyrelsesfaglig uddannelse – enten undervejs i arbejdet, eller inden din første bestyrelsespost. Det er vigtigt at være orienteret om de grundlæggende discipliner og [ansvarsområder]() for bestyrelsesarbejde, såsom:

 1. Værdiskabelse

 2. Dokumenter og lovgivning

 3. Bestyrelsens rolle og udvikling

 4. Forretningsorden

 5. Årshjul

 6. Aktivt ejerskab

 7. Corporate governance

 8. Risikostyring

Indenfor de sidste årtier er uddannelse af bestyrelseskandidater blevet en mindre industri, og det er derfor op til dig at vælge det rette match, afhængig af dit personlige ambitionsniveau og potentielle kundegruppe. Om det er hos CBS, INSEAD, Lederne eller andre blandt mange, er mindre væsentligt.

Sådan vurderes din værdi som bestyrelseskandidat

Har du bidraget til at sikre en virksomheds succesfulde udvikling, uanset om det er gennem en tung turnaround eller en accelereret vækstkurve, så er der ingen tvivl om at det helt naturligt påvirker din markedsværdi som bestyrelseskandidat positivt. Din personlige indsats i den sammenhæng er naturligvis afgørende. Derudover har din virksomheds kendskab, omdømme, brand og markedsposition en afsmittende effekt. Med andre ord – brandværdien af din karrierevej får en afsmittende effekt på dine bestyrelsesmuligheder.

På samme vis spiller værdien af dit fagområde ind på, hvordan du vurderes i bestyrelsessammenhæng.

Eksempelvis:

 1. Jo tættere på driften, desto bedre

 2. Jo større ledelses- og budgetansvar, desto bedre

 3. Jo mere direkte kommercielt ansvar, desto bedre

Opret en kandidatprofil hos Selection F og synliggør dine erfaringer

Fagspecialister spiller også en rolle i bestyrelserne

Tidligere var det udelukkende kandidater med specifik CEO eller CFO-erfaring, der kom i betragtning til bestyrelsesposterne, men det er ikke længere en ufravigelig regel. Givet, vejen til bestyrelsen kan være mere udfordrende for tunge fagspecialister, uden direkte ledelses- eller budgetansvar, men de rette kompetencer kan stadig spille en rolle i – særligt de tunge – bestyrelser. Flere har fundet vej til bestyrelserne for eksempelvis Danske Bank, B&O, Carlsberg, Danish Crown og lignende. Det kan fx være en mulig vej til bestyrelsesarbejde at have en stærk digitaliseringsprofil med strategisk erfaring på et vist niveau.

For rene fagspecialister fra områder som HR, IT, Jura, Marketing, Kommunikation eller CSR kan det være sværere at gøre sig gældende i bestyrelsessammenhæng. Her er det afgørende at kunne dokumentere erfaring og bidrag til den kommercielle udvikling af virksomheder. Har du en sådan profil, kan det være en tilgang at positionere dig direkte mod virksomheder, der har det givne speciale som forretningsområde – hvor specialviden og kompetence kan være et markedsmæssigt bidrage til virksomhedens strategiske forretningsudvikling.

Bestyrelsen i SMV’er

99% af danske virksomheder er SMV’er. Der er derfor overvejende sandsynlighed for at du vil komme til at arbejde i en SMV-bestyrelse, og på trods af stor variation er der visse karakteristika, som er fælles for denne type af virksomhed. De vil ofte efterspørge en kandidat, som kan udfylde rollen som ’kunderepræsentant ’ i bestyrelsen, for at sikre dette perspektiv i udviklingen af deres forretning. Det kan være en interessant vej til bestyrelseslokalet for yngre kandidater, og er desuden et vægtigt argument for [mere diversitet]() i bestyrelserne.

Carsten Fode og Mette Neville gav desuden, i forbindelse med udgivelse af deres [bog om SMV-bestyrelser](), tre gode råd til, hvad der skal til for at blive et værdifuldt bestyrelsesmedlem i en SMV, og de er værd at dele her:

 1. Du skal sikre dig, at du har de rigtige kompetencer – både personligt og fagligt – som matcher ejerlederens og virksomhedens behov

 2. Du skal have strategisk forretningsforståelse og kunne sætte dig ind i virksomhedens forretningsmodel

 3. Du skal være en ledelsesmæssig og strategisk sparringspartner. Det indebærer bl.a. at du skal have øje for, hvilke forandringer der sker i forretningsmiljøet, og kan være med til at spotte trusler og nye muligheder for udvikling af virksomhedens forretningsmodel.

Kilde: www.asnet.dk

Bestyrelses-CV

Der er stor forskel på en erhvervskarriere og en bestyrelseskarriere, og det er ofte denne forskellighed som glemmes, når der skal søges en bestyrelsespost. Et bestyrelses-CV udmærker sig ved, kort og præcist, at beskrive:

 1. Hvad brænder du for?

 2. Hvad har du erfaring med, på tværs af de virksomheder du har arbejdet for?

 3. Hvordan kan du bidrage til virksomhedens udvikling?

Bestyrelses-CV’et målrettes den virksomhedstype (ejerform, strategisk udfordring, evt. branche), du vurderer vil få størst gavn af dig i bestyrelsen. Som i enhver anden transaktion handler det først og fremmest om at præsentere varen. Processen med at finde ind til kernen af dine egne bidrag og kompetencer, og formulere det som værdiskabende ydelser, kan være en smule grænseoverskridende. Men det giver samtidig en utrolig klarhed over, hvad dit bidrag kan være, og det er i høj grad nødvendigt. Fortæl om dine 3-4 største bidrag til de virksomheder, du har arbejdet for, og om dine erfaringer med bestyrelsesarbejdet i særdeleshed, hvis du har sådanne:

 1. Hvordan agerer du i bestyrelseslokalet?

 2. Hvordan er du som deltager i møder?

 3. Hvordan deltager du i strategidiskussioner?

 4. Er der emner du er særligt optaget af?

Så snart du har bestyrelseserfaring, er det vigtigt at beskrive på hvilket niveau. Er det som menigt medlem i bestyrelsen, som medlem med specielt fokus eller som næstformand eller formand.

Netværksarbejde og synlighed

Det afgørende for at komme i gang er at du _vil,_ og vurderer at du har _noget at byde på_. Det næste skridt er at møde kunden – det vil sige beslutningstagerne hos den virksomhedstype, du gerne vil i bestyrelsen for. I den sammenhæng er det først og fremmest vigtigt at aktivere dit netværk med henblik på at dele det gode budskab om, at du er en interesseret kandidat. Værdien af word of mouth i denne sammenhæng må ikke undervurderes. Hvis dit netværk ikke er aktivt og bredt nok, er det her du må sætte ind. Arbejd målrettet på at opbygge relationer, som kan føre til bestyrelseslokalet.

Brede ledelsesnetværk som VL, erhvervsorganisationer som Dansk Erhverv, Dansk Industri mv. er gode steder at starte din netværksrejse. Derudover er det vigtigt at din profil på LinkedIn afspejler ønsket og erfaringen.

Sidst, men bestemt ikke mindst, kan du aktivt gøre dig synlig på online rekrutteringsportaler. Især for kvinder er Selection F en vigtig spiller, hvilket vi selvfølgelig nævner, fordi det er vores virksomhed. Men også fordi det reelt er den eneste online portal til rekruttering af bestyrelseskandidater, som ikke er licensbaseret, og hvor kandidater kan søges frem specifikt på særlige kompetencer og erfaring.

Uanset hvor du vælger at begynde din bestyrelseskarriere, ønsker vi dig al mulig held og lykke på rejsen. Vi håber at se dig blandt vores bestyrelseskandidater snart.

Related Posts

Leave a Reply