Vi skal inspirere flere kvinder til bestyrelsesarbejde

Vi skal inspirere flere kvinder til bestyrelsesarbejde

Grundlægger Mie Krog

Min vej til bestyrelseslokalet har hverken været gennemsnitlig eller typisk, desværre. Jeg startede min bestyrelseskarriere allerede i 20’erne med organisationsarbejde på internationalt topplan, og var i 30’erne godt i gang med bestyrelsesarbejde i erhvervslivet. Meget atypisk for kvindelige ledere. Det mest normale er, at kvinder begynder en bestyrelseskarriere langt senere end mænd, hvis de overhovedet går i gang.

Vi har et stort uudnyttet potentiale i de kvinder, som startede på bl.a. økonomi- og jurastudierne i 80’erne og 90’erne. De er godt i gang med erhvervskarrierer, men vi mangler dem i bestyrelseslokalerne. Mændene er kommet hurtigere fra start, som de statistisk set gør. Vi har, i hvert fald her i Danmark, pudset vores ligestillingsglorie for længe, uden at se en særlig tydelig effekt i bestyrelsessammenhænge. Vi risikerer at misse en gylden mulighed for vækst i virksomhederne, fordi bestyrelsesmedlemmerne er for ens til at arbejde strategisk med den brede vifte af udfordringer og ændrede markedsforhold, som fremtiden bringer. Bestyrelserne efterspørger diversitet, og i særlig grad kvindelige kandidater, så derfor har vi besluttet at gøre det lettere at rekruttere dem.

 

En praktisk løsning på manglende diversitet
Vejen hertil har været brolagt med fejlslagne tiltag – men heldigvis også succeser. Med Bestyrelseskvinder.dk havde vi fat i noget af det rigtige. Kvinderne trådte mere i karakter – altså online – og det gjorde en stor forskel at kunne henvise til et website. Foreningen af kompetente og erfarne bestyrelseskvinder skabte troværdighed og anerkendelse. Det var første gang, at jeg for alvor oplevede en bred accept af og interesse for arbejdet med at få kvinder i bestyrelser.

SelectionF handler om mere end at vække bestyrelsens interesse. Samarbejdet med Jørgen Peter Rasmussen og Sanne Wall-Gremstrup fokuserer på det uforløste potentiale, og det fik os fra tanke til handling, for vi ønskede at finde en praktisk løsning på den udfordring, rekruttering af kvindelige kandidater er. Det er en praktisk udfordring at skulle rekruttere uden for eget netværk og egen faglighed. For at opnå en stigning i rekrutteringerne af kvindelige bestyrelsesmedlemmer måtte vi digitalisere hele processen – fra erkendt behov til besat bestyrelsespost.

 

Inspiration til bestyrelsesarbejdet
Med SelectionF vil vi have kvindernes potentiale kvalificeret og valideret i det offentlige rum, og drive empowerment. Selv er jeg meget optaget af, at det er bredden, vi skal flytte på. Jeg ser op til mange dygtige bestyrelsesformænd, bestyrelsesmedlemmer og ledere, og offentligheden hører meget om de få kvindelige ‘rockstjerner i erhvervslivet. Men vi har behov for at udnytte potentialet i de mange, som ‘bare’ er velkvalificerede kvinder. For ellers ændrer vi ikke på tingenes tilstand. Hvis vi virkelig ønsker kompetencerne til at arbejde strategisk med change management, agilitet og innovation, så har vi brug for diversitet i alle bestyrelser og direktioner i Skandinavien. Det kræver volumen at sætte nye regler i spil. Derfor håber jeg at vi, med vores SelectionF univers af blogs, cases og kandidatbeskrivelser, kan fungere som inspiration og opslagsværk for kommende bestyrelsesmedlemmer.

 

Skandinavien skal i førersædet
På den positive side er der sket meget i Skandinavien bare indenfor de seneste 10 år. Da jeg begyndte min bestyrelseskarriere, diskuterede man stadig om det overhovedet kunne betale sig at have kvinder i bestyrelser. Det er der heldigvis ikke længere mange, som er i tvivl om. Vi ved nu at, at diversitet sikrer resilience og væksti virksomheder. Jeg håber at vi med vores virksomhed kan bidrage til den udvikling. Vi har brug for synergi og drivkraft på tværs af kulturer og geografi. SelectionF vælger at satse på de Skandinaviske SMV’er, fordi det er her, vi vil gøre en forskel her og nu.

 

Én blandt mange rollemodeller
Jeg er vokset op med en far og en mor, som begge var bestyrelsesformænd i forskellige sammenhænge – på trods af korte uddannelser og positioner, som måske ikke naturligt ville have ledt dem til det. Det har betydet, at jeg fra en tidlig alder har lært værdien af at tage ansvar og at bidrage aktivt til samfundet. Samtidig kan jeg ikke lade være med at give udtryk for, hvad jeg mener, er rigtigt. Og det har jo størst effekt, hvis ansvaret følger med. Jeg ser det som vigtigt at gøre en forskel for bredden af dansk erhvervsliv. Vækstlaget, som forhåbentligt bliver en del af de store i fremtiden. I netop denne del af markedet er det vigtigt at vise vejen for flere kvindelige topledere. Der kan være flere veje til målet, og forskellige niveauer og tilgange til bestyrelsesarbejdet, som man kan vælge. Det er ikke nødvendigt at have været CEO eller CFO for at begynde en bestyrelseskarriere – men erfaring med strategisk ansvar er vigtigt. Det, der gav mig min første bestyrelsespost i en virksomhed, var mine faglige resultater fra virksomheder som LEGO og JYSK.

 

Sådan kommer du i gang med bestyrelsesarbejdet
Til dem, der gerne vil have en bestyrelsespost, plejer jeg at sige:

  • Kom i gang! Du behøver ikke at have et diplom
  • Gør dig erfaringer
  • Find frem til den bestyrelse, hvor lige netop dine kompetencer passer ind og kan gøre en forskel

Læs flere gode råd om at komme i gang med bestyrelsesarbejde

Når det er sagt, er der også meget, som afhænger af andre. Jeg er selv blevet taget under vingerne af mange, som har hjulpet mig på vej. Chefer, bestyrelsesformænd, uformelle mentorer og andre, både kvinder og mænd. Den forpligtelse føler jeg selv i dag, hvor jeg har opnået flere års erfaring. Jeg er dybt taknemmelig over dem, som har støttet og skubbet mig. Jeg brænder for at give tilbage og at sætte strøm den proces, der skal hjælpe talent ind i bestyrelserne. Så lad os komme i gang.