Er bestyrelsesarbejde noget for dig?

Er bestyrelsesarbejde noget for dig?

Af Nina Lauridsen

Iløbet af de forgangne år er vi flere gange blevet spurgt ”Hvordan er du kommet i gang med bestyrelsesarbejdet?” De mest stillede spørgsmål fra vores netværk vil vi her forsøge at besvare, som hjælp til din beslutningsproces. Indledningsvis er det vigtigt at nævne, at der næppe findes et ’one size fits all’ svar på, om bestyrelsesarbejde er noget for dig. Vi vil derfor beskrive forskellige aspekter, som du kan forholde dig til, for at starte din egen rejse.

 

Hvilken type virksomhed leder du efter?

To af de første spørgsmål, man er nødt til at forholde sig til, når man vil i gang med bestyrelsesarbejdet, er:

 • Hvem er virksomheden?
 • Hvilke strategiske udfordringer står virksomheden overfor?

En tidligere chef og kollega, Torben Ballegaard, delte på et tidspunkt sine erfaringer om forskellige virksomhedsprofiler ifht. bestyrelsesarbejde, og vi kan derfor dele dem med dig:

”Rollen i bestyrelsen varierer markant i forhold til ejerforholdene af virksomheden. Rollen er defineret – og stærkt påvirket af – om det er:

 • en stor børsnoteret virksomhed med globale aktiviteter
 • en kapitalfondsejet virksomhed med et planlagt exit
 • en ejerledet vækstvirksomhed, der er i gang med at skalere fra 200 mio.
 • en mindre iværksættervirksomhed i færd med at lancere en ny ide

Man skal som kommende bestyrelseskandidat vurdere, hvilken type virksomhed man har erfaring og kompetence til at bidrage til på bestyrelsesniveau.”

Torben Ballegaards konklusion i den sammenhæng var bl.a.

”Jo større virksomhed og jo mere kontrolleret et marked den befinder på, desto mere tid bruges der i bestyrelsen på dokumentation og kontrol. Jo mindre virksomhed, jo vigtigere bliver det at prioritere og fokusere på lige netop de strategiske tiltag, som bringer virksomheden videre. Muligheden for at påvirke udviklingen er med andre ord højere i SMV-segmentet, men kommer ofte til at være afhængig af relationen til ejerlederen og økonomien i virksomheden.”
 

Hvilken ejerform du har erfaring med, og hvor du i den sammenhæng kan tilføre værdi til virksomhedens bestyrelse, vil være et væsentligt sted at starte overvejelserne om en fremtidig bestyrelsesrolle. Gør virksomhedstypen til en del af din online kandidatprofil.

 

Hvorfor søger du bestyrelsesposter?

Dernæst er det selvfølgelig nærliggende at gøre sig nogle tanker om, hvorfor du vil søge en karriere indenfor bestyrelsesarbejde i det hele taget. Hvad driver dig?:

 • Måske er beslutningskompetencen i bestyrelsen, og dermed den magt som naturligt hører til virksomhedens øverste beslutningsorgan, din drivende motivation for at søge bestyrelsesarbejde. I den forbindelse er det væsentligt, at resultaterne af bestyrelsens arbejde ofte skabes gennem de uofficielle kanaler. Det er lige så vigtigt at forstå den del af magtbegrebet i bestyrelser, som at sætte sig ind i den formelle magtstruktur.
 • Du kan også være motiveret af den prestige, som stadig til en vis grad følger med bestyrelsesposter. Enten på grund af virksomhedens renommé, mediebevågenhed eller andet.
 • Er du investor kan du have et ønske om at sidde i bestyrelsen for at kunne varetage egne økonomiske interesser. Aflønningen af bestyrelsesarbejdet kan også være motiverende. I Danmark er der dog meget få virksomheder, som udbetaler et bestyrelseshonorar, der modsvarer et årshonorar på direktionsniveau. I SMV-segmentet arbejdes der med følgende guideline: Bestyrelsesmedlemmer får én CEOs månedsløn i årligt honorar, og en bestyrelsesformand tilsvarende 2-3 CEOs månedslønninger i årligt honorar. Grundlæggende anbefales det at man undgår at søge bestyrelsesarbejde på grund af økonomiske gevinst, da det er de færreste der kan leve af det fuldt ud.
 • Fællestrækket for de mange bestyrelsesmedlemmer og formænd, som jeg har talt med, er at deres motivation en ægte og brændende interesse for organisationer, mennesker, erhvervslivet og hvad der rører sig i det. Måske drives du også af at støtte virksomheden i at løse strategiske udfordringer? Eksempelvis manglende ambitioner eller kompetencer, behovet for at nytænke forretningsmodellen, ønsket om kapital til vækst, målsætning for udnyttelse af teknologi eller anden form for professionalisering. 
 • Bestyrelseskandidater taler ofte om vækst, værdiskabelse, markedet, mennesker og hvad de brænder for, og hvordan de hjælper dem på vej. Man får næsten følelsen af, at det er en personlig interesse eller hobby at ”gå til bestyrelse”. Måske drives du også af at skabe resultater med – og gennem – andre?
 • Bestyrelsesarbejdet er en mulighed for at træde ud af daglige driftsopgaver, som ofte er en stor del af lederstillinger, og ind i de strategiske overvejelser i dialogen med dygtige ejerledere, som brænder for udviklingen af deres virksomhed. Bestyrelsesarbejdet kan være en måde at udvikle egne kompetencer, og skabe en indsigt på tværs af brancher og industrier i forhold til, hvordan man tilgår markedet.
 • Arbejdet i bestyrelser helt sikkert bidrage til større udsyn og brede strategisk erfaring. Så hvis du brænder for det, ja, så må det siges at være en ”win-win situation”.

 

Strategi og din rolle i bestyrelsen
Uanset virksomhedens ejerforhold kan dens strategiske udfordring være afgørende for sammensætningen af bestyrelsen, og dermed for din mulighed for at gøre dig gældende i den sammenhæng. Undersøg derfor hvilke roller, du bedst vil kunne udfylde:

 • ”Bankens mand/kvinde”: Fokus på at få i hævet indtjeningen
 • ”Indpisker”: Fokus på at exitplanen overholdes
 • ”Netværkeren”: Fokus på at sikre hurtig ekspansion
 • ”Strategisk rådgiver”: Fokus på den langsigtede værdiskabelse i virksomheden

Der er helt sikkert mange flere roller, der kan defineres. Dette var blot for at nævne nogle, som ligger tæt på virksomhedens strategiske fokus. Branche- eller markedserfaring kan være en væsentlig forudsætning for rollen, hvilket gør det nærliggende at starte med at se på egen brancheerfaring, for at definere hvilke virksomheder man kunne have som potentiel målgruppe i bestyrelsessammenhæng.

 

Bestyrelsens rolle ændrer sig – til din fordel
Historisk set har bestyrelsesposter været noget, der er blevet delt og fordelt i netværket mellem ligesindede. Det har handlet om langlivede relationer, venskaber, tjenester, prestige og meget andet – som Krøniken og Matador fint har illustreret. Alt tyder på, at fremtidens bestyrelser i langt højere grad handler om virksomhedens ambitioner, og ønsket om skabe værdi. Det er kandidater med specifik brancheerfaring, erfaring med vækst, digitalisering, organisationsudvikling, innovation, branding, fremskaffelse af kapital, etablering af international afsætning etc., som søges til bestyrelserne.

Dette styrkes af det stigende fokus på – og krav til arbejde med – corporate governance, eller kodeks for godt bestyrelsesarbejde. Generel ledelseserfaring på strategisk niveau er fortsat en forudsætning for bestyrelsen. Såfremt man ikke har erfaring med helheder og sammenhænge på strategisk niveau i en virksomhed, så er forudsætningen for bestyrelsesarbejdet fortsat ikke til stede, men tidligere tiders sandheder om, at man skulle have erfaring som CEO eller CFO for at være en kandidat til bestyrelsen, bliver i disse år løbende udfordret. Erfaring fra faglige resultater på strategisk niveau kan også være indgange til en bestyrelsespost.

Opret en kandidatprofil på Selection F, og bliv synlig for bestyrelserne.

 

Hvornår vil du i gang med bestyrelsesarbejde?
Vejen til bestyrelsen kan for nogens vedkommende handle om, at man er nødt til at tage ét til to karrieresteps inden man kvalificerer til bestyrelsen. Der er rigeligt om buddet, og der er mange, der gerne vil forsøge sig med bestyrelsesarbejdet. Også her handler det om det, der gør netop dig til den helt rigtige kandidat, og dermed til vinderen i det felt, du vil blive vurderet i. I Selection F’s screenings og interviews af bestyrelseskandidater beskæftiger vi os indgående med bestyrelseskandidaternes ydelser og primære kundegruppe, så brug tid på at stille skarpt på netop de to områder.

 

Kvinder og mænds vej til bestyrelser
Tau Steffensen, der i dag arbejder som professionel headhunter, har gennem en årrække interviewet over 1200 danske bestyrelseskvinder, for at afdække hvordan mønsteret i deres bestyrelseskarriere har været. Han ville undersøge om der kunne afdækkes argumenter for, hvorfor der er så få kvindelige bestyrelseskandidater. En af de store forskellige på mænd og kvinder er, ifølge ham, at; ”Mænd starter tidligt i deres karriere med bestyrelsesarbejdet. De har en parallel tilgang til bestyrelsesarbejdet og sørger for at komme i gang allerede i 30’erne og tidlig 40’erne. De når dermed at udvikle deres erfaring med bestyrelsesarbejdet samtidig med deres erhvervskarriere. Kvinder derimod overvejer end ikke bestyrelsesarbejdet i 30’erne. Det er først sidst i 40’erne at de begynder at overveje det. Kvinders bestyrelseskarriere er derfor langt mere sekventiel. De opfatter oftest bestyrelseskarrieren som noget, man kan begynde på, når man har opnået en position, og som noget man gør ’når man har gjort karriere’.”

Vores arbejde med kvindelige bestyrelseskandidater kredser derfor om, hvordan vi kan få flere kvinder i gang med bestyrelsesarbejdet. Hvorfor kommer kvinderne meget senere i gang end mændene, og hvordan kan vi ændre på den tendens?

De primære årsager hertil, er, ifølge mit netværk:

 • Manglende viden om at bestyrelsesarbejde er en mulighed
 • Manglende synlige rollemodeller ifht. bestyrelsesarbejde – manglende inspiration
 • Oplevet tidspres i forhold til at balancere job og privatliv
 • Usikkerhed om egne kompetencer

Heldigvis er det jo ting, man kan gøre noget ved. Med ovenstående viden kan man gøre sig sine egne overvejelser om, hvornår det ville være relevant at starte rejsen. Vi håber at vi med Selection F kan inspirere mange flere kvinder til at starte en parallel bestyrelseskarriere.

Begynd din bestyrelseskarriere i dag – vi hjælper