Digital rekruttering skal give nordiske virksomheder et kompetenceløft

Digital rekruttering skal give nordiske virksomheder et kompetenceløft

Grundlægger Sanne Wall-Gremstrup

Vi kan realisere et stort uforløst potentiale ved at udfordre eksisterende praksis.

I Norden har vi generelt flere veluddannede kvinder end mænd, og mængder af forskning dokumenterer, at diversitet i bestyrelser er en lukrativ forretningsstrategi. Dog er vi stadig langt fra at udnytte det potentiale, vi har til rådighed i form af erfarne, kvindelige kandidater til topposter. Det skyldes primært, at bestyrelserne mangler adgang til andre kandidater end dem, som er at finde i første og andet led af deres egne netværk. Det skal der gøres noget ved, hvis værdien af nordiske virksomheder skal øges – gennem eksempelvis innovation, digitalisering og internationalisering. SelectionF tilbyder en ny rekrutteringsmulighed for alle segmenter gennem easy access til erfarne, proaktive og mangfoldige kvindelige bestyrelsesmedlemmer online.

Kolossalt vækstpotentiale i SMV-segmentet
Det er tid til at fokusere på bredden af erhvervslivet – i relation til diversitet – gennem en attraktiv mulighed for de små og mellemstore aktører, som satser på konsolidering gennem strategisk omstilling. De større virksomheder råder over langt flere ressourcer til rekrutteringsprocessen, og mange af dem har derfor stræbt efter diversitet som vækstfaktor. Jeg har selv mange års erfaring med skalering og turnaround af små og mellemstore virksomheder – blandt andet Accenture, Falck og McCann – og kender til den afgørende betydning af diversitet i ledelsesteams. Derfor er det vigtigt at SelectionF bliver en attraktiv mulighed for alle virksomhedssegmenter, så vi hurtigt får flest mulige kompetente bestyrelseskandidater ud og gøre en forskel i de nordiske virksomheder.

Vi har digitaliseret og effektiviseret søgningen efter nye bestyrelseskræfter i en informationsrig database,hvor alle kandidater er knivskarpe på kompetencer, erfaring og tidligere resultater. Det kan bane vej for nye, mere varierede rekrutteringsmønstre, og dermed nyt vækstpotentiale for bredden af nordisk erhvervsliv.

Bestyrelserne i førersædet ved rekruttering
Mie Krog, Jørgen Peter Rasmussen og jeg er alle erfarne bestyrelsesmedlemmer og har samme ambition om at konsolidere nordiske virksomheder gennem øget diversitet i øverste ledelseslag. Siden 1998 har jeg selv arbejdet for adskillige bestyrelser, og fælles for dem alle er, at jeg ofte var eneste kvindelige medlem. Ved at tilbyde en anderledes, uafhængig platform for rekruttering satser vi på at forløse det store, mangfoldige potentiale, som er i Norden. Vi kan ikke løse den eksisterende rekrutteringsudfordring med dialog og politiske tiltag alene, men har brug for nye redskaber, som udfordrer og udvikler eksisterende praksis. Markedet gennemgår radikale forandringer, og den digitale æra sætter mange nuværende forretningsmodeller under pres. De virksomheder, som kommer godt igennem de nye udfordringer, bliver dem, der evner at tilpasse sig gennem omstilling og nye indtægtsstrømme. Viljen til at udfordre det bestående, evnen til at udnytte teknologiens potentiale, og modet til at teste nye scenarier må afspejles i topledelsens sammensætning. Vores kandidatdatabase repræsenterer derfor ikke kun et enormt felt af erfaring, men muliggør også, at virksomheder gennem self-search kan udforske nye potentialer og søge inspiration blandt kvalificerede kandidater online. Når bestyrelsesmedlemmerne selv er i førersædet, håber vi at kunne udfordre dem på deres ønsker og inspirere til nye perspektiver på rekrutteringsarbejdet. Ved at redefinere processen for rekruttering og tilbyde større spændvidde og variation, faciliterer vi kreativitet og nytænkning i virksomhedernes øverste lag.

Bestyrelsens sammensætning bør spejle markedet
Easy access og self-search er centrale omdrejningspunkter i SelectionF, og det er nyskabende inden for bestyrelsesrekruttering. Diversitet som drivkraft for vækst og profit er dog ikke ny viden. AI, VR, adfærdspsykologi og den i stigende grad tværfaglige tilgang viser tydeligt, at bestyrelser skal afspejle både det nationale og globale marked, samt eksisterende og potentielle kundegrupper, for at kunne operere på højeste strategiske niveau. Kvinder er, ud over at være fagligt og erhvervsmæssigt værdifulde, både forbrugere og medarbejdere, og deres kompetencer og perspektiver er essentielle for virksomhedernes succes. Jeg er stolt af at bidrage til både bredde, fleksibilitet og innovation indenfor bestyrelsesrekruttering, og til at gøre de mange kompetente, kvindelige kandidater tilgængelige for langt flere nordiske virksomheder fremover.

Mit globale perspektiv på forandring
Personligt drømmer jeg om, at både mænd og kvinder i fremtiden bestrider de strategisk vigtige stillinger. Med SelectionF har vi mulighed for at give bestyrelser og direktioner et kompetenceløft, uden igangsætning fra lovgivning eller løftede pegefingre. Den indsats passer godt til FN’s Verdensmål om at sikre muligheder for alle. Et mål, som skal sikre at vi kan tage livtag med de globale udfordringerne i en hastigt skiftende virkelighed. Når vi forener vores kommercielle interesser med de højere, globale mål, kan vi for alvor skabe forandring.

 

FAKTABOKS:

Brancheerfaring: Bygge- og anlæg, Rådgivning, Medico, Medie, Startups, Design
Kompetencer: Turnaround, M&A, digitalisering, branding, skalering, vækst
Bestyrelsesarbejde siden 1998