SelectionF

Om SelectionF

SelectionF er en rekrutteringsservice. Vi gør det nemt, overskueligt og effektivt for bestyrelser at finde nye, kvalificerede, kvindelige bestyrelsesmedlemmer fra Danmark, Sverige og Norge. Alle kandidater er screenet, interviewet og valideret inden optagelse for at sikre erfaring, kompetencer og kvalitet.

Kandidaterne er udvalgt baseret på de resultater, de har skabt på tværs af brancher og fagområder. Typisk er de anbefalet af andre succesfulde erhvervsledere. Kvindelige bestyrelsesmedlemmer udfordrer status quo og ser problemer gennem en anden optik. Det øger værdiskabelse og giver et bredere perspektiv på de strategiske udfordringer.

Navn & idé
Vi ønsker at hjælpe bestyrelser til at træffe et aktivt valg, når der skal vælges nye medlemmer. Vi hjælper dem til at se udover eksisterende netværk og til at selektere i et felt af relevante, særligt kompetente og erfarne kvindelige kandidater.


For os har det lille F i SelectionF flere betydninger:

Finest
Alle kandidater er screenet, interviewet og valideret inden optagelse. Alle er erfarne og meget kompetente. 

Female
Vi har et unikt netværk og ved, hvor de kvindelige kandidater findes.

Future
Vi tilbyder en moderne digital løsning, som vender klassisk headhunting på hovedet. 

Fast
Vi kan hurtigt sammensætte en målrettet long-/shortlist til bestyrelser. Det indledende arbejde er gjort. Search-processen er derfor effektiviseret betydeligt. 

Flexible
Vi tilbyder vores ydelser fuldt fleksibelt, og du bestemmer selv, hvor meget du vil være en del af processen fra start til slut. 

De tre grundlæggere

De tre grundlæggere bag SelectionF har selv aktive, professionelle bestyrelseskarrierer. Oveni det deler de et ønske om at øge diversiteten i bestyrelser. Ikke for kvindernes skyld, men for virksomhedernes skyld. Det er dokumenteret, at bestyrelser sammensat på tværs af køn, kompetencer og kultur forbedrer resultater. Men det er også et faktum, at mange virksomheder ikke ved, hvor de skal finde de egnede, kvindelige kandidater.

SelectionF er skabt for at gøre det nemt for bestyrelser at få adgang til kvindeligt talent. Vi sætter en uudnyttet ressource i spil – for virksomhedernes skyld, ikke for kvindernes. Diversitet giver et bredere perspektiv på de strategiske udfordringer. I sidste ende bidrager diversitet positivt til værdiskabelse i erhvervslivet og samfundet.

Jørgen Peter Rasmussen
Jørgen har over 30 års erhvervserfaring som CEO i international sammenhæng i globale virksomheder på tværs af kulturer. Branchemæssigt har han overvejende arbejdet inden for Olieservice, Shipping, IT og produktion – typisk mandsdominerede brancher. Her har han konsekvent arbejdet for at øge diversiteten i virksomhederne. I dag arbejder Jørgen primært som bestyrelsesformand i selskaber på tværs af Norden og arbejder målrettet for at øge diversiteten i de organisationer, han arbejder med. 

Læs mere


Mie Krog
Er en efterspurgt, dansk bestyrelseskvinde, der arbejder som formand, næstformand og medlem i mere end 10 bestyrelser i børsnoterede og ejerledede virksomheder. Afsættet for Mies bestyrelsesarbejde er en baggrund som Brand-, Marketing- og Kommercielansvarlig for  flere af landets største virksomheder – herunder KiMs, LEGO, JYSK, BILKA og IDdesign. Mie har et bredt netværk blandt kvindelige bestyrelseskandidater og har gennem de sidste 15 år arbejdet for at udvikle kvindelige leder- og bestyrelsestalenter.

Læs mere


Sanne Wall-Gremstrup
Med mere end 20 års bestyrelseserfaring kommer Sanne med en solid baggrund. Sideløbende med bestyrelsesarbejde har Sanne arbejdet som management konsulent hos Accenture, været med i digitale start-ups, været CEO i danske og udenlandske organisationer og været involveret i en serie af transaktioner. I dag arbejder Sanne overvejende som formand i bestyrelser og som strategisk rådgiver og mentor for bestyrelser. Sanne har tidligere været tilknyttet Ligestillingsministeriet og været involveret i at fremsætte anbefalinger til indsatser på området.

Læs mere

Advisory board

Lars Rasmussen

Anne-Marie Skov

Vibeke Hartkorn

Jesper Klit